Vacature Gedragswetenschapper PPO Rotterdam 24-40 uur per week

Ter aanvulling van onze teams zijn wij op zoek naar een Gedragswetenschapper voor minimaal 24 uur per week vanaf 1 september 2019.

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.
Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een gedragswetenschapper die de ondersteuner is van scholen bij de meer complexe problematiek met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De gedragswetenschapper treedt op als procesbegeleider binnen de school en biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider en is een belangrijke sparringpartner voor de school. De inzet van de gedragswetenschapper op de scholen wordt op afstand gemonitord door een regiomanager. De gedragswetenschapper ondersteunt de directie, intern begeleider, leraar en teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement, zorgstructuur, handelingsgerichte gesprekken, implementatie handelingsgericht werken, werken met groepsplannen, etc. De gedragswetenschapper kan netwerkenbijeenkomsten leiden en behouden. De gedragswetenschapper legt verantwoording af aan de regiomanager.


Functie-eisen:
• Wetenschappelijke en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op WO niveau. Een diagnostiekaantekening strekt tot de aanbeveling;
• Kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van de te geven ondersteuning aan scholen;
• Je bent communicatief vaardig om vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt in het belang van het kind;
• Zelfstandigheid;
• Generalist;
• Flexibiliteit.

Wat bieden wij?
• Wij bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort;
• Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden;
• De functie is conform cao PO, OOP ingeschaald in schaal 11;
• Het gaat om een tijdelijke aanstelling van minimaal 24 uur met uitzicht op een vast dienstverband;
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket;


Solliciteren?
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor minimaal 24 uur per week beschikbaar? Reageer dan voor 14 juni 2019 op deze vacature. Je motivatiebrief en CV kan je sturen naar werving@pporotterdam.nl o.v.v. Gedragswetenschapper PPO Rotterdam 24-40 uur per week. Voor meer informatie omtrent de procedure kan je contact opnemen met HR 010-3031404.

Het overleggen van een geldig VOG is onderdeel van de procedure. Deze vacature wordt intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang verleend aan de interne sollicitant.

Pagina delen: