Medewerker PPO voor 0,7 fte in team IJsselmonde

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat er in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.

Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

OAT IJsselmonde zoekt 
een enthousiaste medewerker PPO die de ondersteuner is van scholen bij de meer complexe problematiek met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De medewerker PPO treedt op als procesbegeleider binnen de school en biedt laagdrempelige handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider. De medewerker PPO is een belangrijke sparringpartner voor de school. De medewerker PPO ondersteunt de directie/intern begeleider/leraar/teams met vragen rondom gedrag, klassenmanagement, zorgstructuur, handelingsgerichte gesprekken, implementatie handelingsgericht werken, werken met groepsplannen, enzovoorts. De medewerker PPO legt hiërarchisch verantwoording af aan de regiomanager.  
 
Als medewerker PPO beschik je over een afgeronde PABO- opleiding, theoretische en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en klassenniveau, alsmede brede kennis van pedagogiek / didactiek / onderwijskunde op Hbo niveau (zoals bv. Pabo met aanvullende relevante opleidingen). Gezien de hulpvragen in ons team zijn we op zoek naar iemand met een didactische achtergrond die kan meedenken met en adviseren in leeraanbod en leerlijnen voor (individuele) leerlingen en differentiatie binnen de groep. Daarnaast zoeken we iemand die ervaring heeft met het jonge kind (observeren, meedenken over onderwijsbehoeften en aanpak, ontwikkelingslijnen).  
 
Je hebt kennis van de sociale kaart van de omgeving/regio en inzicht in het functioneren van het samenwerkingsverband en alle mogelijkheden van te geven ondersteuning aan scholen. Je bent communicatief vaardig en in staat om met professionele afstand de betrokkenen op elkaar te betrekken en vanuit overzicht het proces te begeleiden, zodat communicatie en samenwerking tussen de betrokkenen tot stand komt in het belang van het kind.  
 
Je beschikt verder over de volgende eigenschappen: je bent enthousiast en humoristisch, je hebt een pro-actieve houding, je bent een teamplayer, je bent flexibel en breed inzetbaar.  
 
Wat bieden wij? 
- Wij bieden een professionele organisatie die midden in het scholenveld staat en nauw betrokken is bij de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van onderwijsondersteuning en de transformatie die daarbij hoort; 
- Wij bieden je een functie met ontwikkelmogelijkheden; 
- De functie is conform cao po OOP ingeschaald in schaal 10; 
- Een goed arbeidsvoorwaardenpakket; 
- Gezellige en gedreven collega’s;  
 
Solliciteren? 
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij voor 0,7 fte per week beschikbaar? Reageer dan uiterlijk 27 oktober 2019 op deze vacature.  
De sollicitatiegesprekken zullen donderdag 7 november 2019 plaatsvinden op OAT IJsselmonde, Groene tuin 265, 3078 KG Rotterdam. 

Je motivatie en CV mag je sturen naar werving@pporotterdam.nl 
 
 

Pagina delen: