Afronding ZIB (Zorgleerling in Beeld)

Beste IB’ers en leerkrachten van groep 8,

Zo vlak voor de kerstvakantie doen zich twee situaties voor die invloed kunnen hebben op de afronding van ZIB (Zorgleerling in Beeld) en op de aanmelding op een school voor praktijkonderwijs:

  1. De onderzoeksbureaus van ZIB geven aan dat zij graag de tijd tot eind januari krijgen om ZIB af te ronden. De post doet er deze dagen soms lang over om de uitslagen op de basisscholen te bezorgen. Daarnaast kost het verzamelen van de tweede serie handtekeningen van ouders extra tijd.
  2. De basisscholen gaan dicht tot 19 januari. Een aantal basisscholen zou echter, conform het draaiboek ZIB, normaliter voor 15 januari nog een M8 toets (of een andere toets) afnemen om recente toetsgegevens te kunnen overdragen voor een pro-tlv of lwoo-aanwijzing.

De uitslag van ZIB en wellicht ook de laatste toetsuitslagen zijn voor basisscholen gegevens die van belang zijn voor het opstellen van een definitief schooladvies.

Afnemen van didactische toetsen en eventueel sociaal-emotionele vragenlijsten
In plaats van 15 januari houden we vooralsnog 29 januari aan als deadline om geldige toetsen af te nemen en in OnderwijsTransparant (OT) te zetten.
Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan communiceren wij hierover met u in de OverstapRouteMail van eind januari.

Wat betekent dit voor leerlingen die mogelijk een vmbo ‘met lwoo’ advies krijgen?
De aanmeldperiode voor deze leerlingen is 15 februari t/m 11 maart. Het kan voorkomen dat het dossier van deze leerlingen pas eind januari compleet is en pas begin februari het gesprek met ouders gevoerd kan worden. Dat is nog op tijd.
Basisscholen kunnen ouders uiteraard al wel adviseren om zich (ook) op vmbo-scholen te oriënteren waar lwoo wordt aangeboden!

Wat betekent dit voor leerlingen die mogelijk het advies praktijkonderwijs krijgen?
Voor praktijkonderwijs geldt dat leerlingen al vanaf januari aangemeld kunnen worden en dat de school op enig moment vol kan zitten.
In overleg met de directeuren van de scholen voor praktijkonderwijs hebben we het volgende afgesproken:

  1. Ouders kunnen hun kind vanaf januari aanmelden bij de beoogde school voor praktijkonderwijs;
  2. Ook als ouders de unieke code nog niet kunnen inleveren omdat ZIB nog niet is afgerond, krijgen zij een aanmeldnummer van de school. Hierdoor voorkomen we ongelijkheid en wordt recht gedaan aan de volgorde van aanmelding;
  3. De zorgplichttermijn gaat pas in op het moment dat het dossier compleet is, dus pas na inleveren van de unieke code.

De scholen voor praktijkonderwijs zullen ouders hierover informeren tijdens de aanmelding.

Deze e-mail zullen wij doorsturen naar de scholen voor praktijkonderwijs en vmbo met lwoo.

Zowel de AVG als corona vragen dit jaar heel wat van ons vermogen om flexibel te bewegen binnen de geldende wettelijke kaders.

Wij wensen u veel succes en goede moed toe. Op naar een welverdiende vakantie!

Pagina delen: