BeleidsAdviesGroep

Binnen het samenwerkingsverband is er een ‘Beleidsadviesgroep’ (BAG). Deze BAG bestaat uit een vertegenwoordiging van intern begeleiders uit de negen werkgebieden. Het OAT kiest in samenspraak met de wijk de intern begeleider die deelneemt. Dit adviesorgaan geeft strategisch en tactisch advies aan de directeur van PPO Rotterdam en vormt hiermee de verbinding tussen beleid en uitvoering. De BAG IB wordt voorgezeten door PPO Rotterdam.

Wilt u meer weten over de Beleidsadviesgroep?
Neem dan contact op met Margreet Clarijs | voorzitter BAG-IB