Bestuur en Algemene Vergadering

De stad Rotterdam is (uitgezonderd Rozenburg en Hoek van Holland) aangewezen als samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs. Alle Rotterdamse basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Doestelling is het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naar een reguliere basisschool in hun eigen buurt kunnen.

PPO Rotterdam heeft als rechtsvorm een vereniging. Er zijn momenteel 21 besturen aangesloten. De vereniging kent twee organen: het bestuur, bestaande uit een directeur/bestuurder en de algemene vergadering. Het bestuur functioneert als verenigingsbestuur. De Algemene Vergadering fungeert als intern toezichthoudend orgaan. Binnen de vereniging zijn daarnaast drie commissies ingesteld, te weten de commissie kwaliteit, de commissie middelen en remuneratiecommissie.

Contact | Lieke Withagen | Bestuurssecretaris PPO Rotterdam