Bestuursverslag

Over het gevoerde beleid en de inzet van het geld legt PPO Rotterdam jaarlijks verantwoording af in een bestuursverslag en jaarrekening. Hierin informeert PPO Rotterdam de overheid en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen. 

Samenwerkingsverband: PO2806 | Fiscaal nummer: 852667644

Ieder kind op zijn eigen plek! Bekijk hier ons jaarverslag film "2018 in beeld".
Download hier het bestuursverslag 2018.