Ondersteuningsplanraad

Voor ieder kind een passende plek op school. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar PPO Rotterdam kinderen, ouders en leerkrachten bij wil ondersteunen. Een gezamenlijke missie, waarin we de aansluiting met leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijs waardevol vinden.

Die aansluiting vinden we o.a. in onze Ondersteuningsplanraad, die bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam zoals: werkdruk in het onderwijs, thema’s als hoogbegaafdheid, extra taalondersteuning niet Nederlandstalige leerlingen, speciaal onderwijs en de aansluiting jeugdzorg en onderwijs.

De leden van de Ondersteuningsplanraad zijn ouders en personeelsleden van de scholen. Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs.

De Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 14 leden van wie 7 ouders en 7 personeelsleden. 

De leden van de Ondersteuningsplanraad zijn:

Voorzitter | Jack de Vringer | Oudergeleding | SPCOHS | Heijbergschool
Vice-voorzitter | Celine van Groesen | Personeelsgeleding | VKS | Kralingsche School

Titia Lans | Oudergeleding | VKS | Kralingsche School
Sanne Simao | Oudergeleding | Kind&Onderwijs | Het Spectrum
Philippe Petit | Oudergeleding | BOOR | Eduard van Beinum
Marijke van den Herik | Oudergeleding | SPCOHS | Emmaschool
Herman Soppe | Oudergeleding | BOOR | OBS de Klimop, Klein Coolstraat
Stef Meihuizen | Oudergeleding | BOOR/RVKO | Park16hoven

Constance Houweling | Personeelsgeleding | BOOR | Recon
Jessica Schot | Personeelsgeleding | PCBO | Vreewijkschool

Vacature | Personeelsgeleding
Vacature | Personeelsgeleding
Vacature | Personeelsgeleding
Vacature | Personeelsgeleding