Ondersteuningsplanraad

Voor ieder kind een passende plek op school. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar PPO Rotterdam kinderen, ouders en leerkrachten bij wil ondersteunen. Een gezamenlijke missie, waarin we de aansluiting met personeelsleden en ouders uit het Rotterdamse onderwijs waardevol vinden.

Die aansluiting vinden we o.a. in onze Ondersteuningsplanraad, die bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam zoals: werkdruk in het onderwijs, thema’s als hoogbegaafdheid, extra taalondersteuning niet Nederlandstalige leerlingen, speciaal onderwijs en de aansluiting jeugdzorg en onderwijs.

De leden van de Ondersteuningsplanraad zijn ouders en personeelsleden van de scholen. Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs.

De Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 14 leden van wie 7 ouders en 7 personeelsleden. 

“Het is fijn om eens buiten de schoolmuren te denken.”

Constance Houweling (46 jaar en leerkracht/ondersteuner op de Vrije School van SVZH) zit nu ruim vier jaar in de OPR.

Constance: “Destijds werd ik getipt door mijn directeur: ‘Constance, is dat niet iets voor jou?’ PPO Rotterdam kende ik al wel van mijn werk op mijn huidige school en in het speciaal onderwijs. Het leek mij leuk om mee te denken over beleid, de knelpunten in onderwijs en zorg, TLV’s en zorgstructuren. Om heel direct invloed uit te kunnen oefenen. Wat ik leuk vind aan de OPR? Ik heb dagelijks te maken met de uitvoering van het beleid van PPO Rotterdam. Nu mag ik er zelf iets van vinden. Hoe gaaf is dat? Natuurlijk kosten de vijf vergaderingen per schooljaar mij voorbereidingstijd. Ik denk een uur of twee. In de Ondersteuningsplanperiode is dat zelfs wat meer, dan moet je je soms echt even toeleggen op e-mails en stukken. Maar het geeft mij doorgaans enorm veel energie. Mooi is dat ik altijd goed geïnformeerd ben over het reilen en zeilen van het samenwerkingsverband en de 21 Rotterdamse schoolbesturen. Bovendien sla ik op mijn eigen school de brug tussen ‘het verre beleid’ en de werkvloer. Dat wat ik mee terug neem uit de OPR levert soms waardevolle discussies op in de lerarenkamer.”

Op de vraag of Constance de OPR aan collega’s zou aanraden antwoordt zij: “Absoluut! Het is fijn om eens buiten de schoolmuren te denken. In de OPR praat je mee en kun je écht meebeslissen, het geeft mijn werk weer wat extra verdieping.”

Dit zijn de OPR leden:

Voorzitter | Philippe Petit | Oudergeleding | BOOR | Eduard van Beinum

Jack de Vringer | Oudergeleding | SPCOHS | Heijbergschool
Titia Lans | Oudergeleding | De Kralingsche School
Marijke van den Herik | Oudergeleding | SPCOHS | Emmaschool
Stef Meihuizen | Oudergeleding | BOOR/RVKO | Park16hoven
Maarten Bomhof | Oudergeleding | Martinusstiching en RVKO | St. Mattheusschool en St. Michaelschool
Akil el Adoutti | Oudergeleding | SIPOR | Noen

Marina Kleybeuker | Personeelsgeleding | PCBO | SBO De Koppeling
Deborah den Braasem | Personeelsgeleding | Horizon | BeO Mr. Schats Zuid
Cindy Langerak | Personeelsgeleding | RVKO | Agnesschool
Irma de Carpentier | Personeelsgeleding | BOOR | OBS De Pijler
Ilse van der Spoel | Personeelsgeleding | BOOR | Eduard van Beinum