Stuurgroep

De Stuurgroep van PPO Rotterdam bestaat uit een evenwichtige afvaardiging van tien schoolleiders uit verschillende onderwijstypen en besturen in Rotterdam. Samen willen zij een dekkend netwerk in Rotterdam stimuleren. Dit doen zij o.a. door te ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak voor de dekkende netwerken in de wijk. De Stuurgroep is de verbindingsofficier tussen de wijk, de schoolbesturen en PPO Rotterdam. Zij richten zich daarin met name op het initiëren van samenwerking in de wijk. De Stuurgroep kan zwaarwegend advies uitbrengen aan de directeur-bestuurder van PPO Rotterdam.

De leden van de Stuurgroep komen zes keer per jaar samen, mits er tussendoor geen dringende zaken spelen. De vergaderingen van de Stuurgroep zijn openbaar en terug te vinden in onze Agenda. Iedere schoolleider kan maximaal vier jaar in de Stuurgroep zitten.

Contact | Marjolein Versluis | Beleidsadviseur PPO Rotterdam