Toelaatbaarheidscommissie

De Toelaatbaarheidscommissie heeft als voornaamste taak te beoordelen of het eindadvies van het onderwijsarrangeerteam alle noodzakelijke onderdelen bevat en of de processtappen volledig en zorgvuldig zijn doorlopen. Het inhoudelijk eindadvies van het onderwijsarrangeerteam is bindend voor de Toelaatbaarheidscommissie. 

De Toelaatbaarheidscommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Allen zijn onafhankelijk van de (speciale) scholen die deel uitmaken van PPO Rotterdam en leggen verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Zij worden benoemd op basis van ervaring en expertise.

De leden van de toelaatbaarheidscommissie zijn:

  • Marie-Jeanne van Hagen (voorzitter) 
  • Ria van Sevenhoven