Bondgenoten- Ontwikkelen, opgroeien en opvoeden in het Rijnmond van 2030

In de regio Rotterdam is al een aantal jaren een informeel overleg actief van bestuurders uit onderwijs, jeugdhulp, Jeugd ggz en de gemeente Rotterdam. Het doel is verbindingen leggen in het jeugddomein en goede ervaringen uitwisselen. Dit overleg noemt zichzelf de Bondgenoten. De Bondgenoten willen gezamenlijk anticiperen op een veranderende wereld en door ontwerpend onderzoek verkennen hoe zij kunnen inspelen op de veranderende belangen van kinderen, jongeren en opvoeders. Aan de hand van deze gedeelde visie willen zij bovendien hun onderlinge samenwerking verbeteren.

PPO Rotterdam werkt hierin samen met Enver, MEE, KoersVO, Stichting Boor, CJG Rijnmond, Albeda, gemeente Rotterdam, Yulius, KindeRdam, Hefgroep en SWV Kindkracht.

Ontwikkelen, opgroeien en opvoeden in het Rijnmond van 2030

De wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien in de regio Rijnmond is volop in beweging. Ze groeien op in een superdiverse samenleving waarin de mogelijkheden oneindig lijken. Tegelijkertijd hebben ze te maken met toenemende prestatiedruk en groeiende ongelijkheid. De behoefte aan competenties verandert voortdurend. Hoe kunnen professionals uit het jeugddomein inspelen op deze veranderingen? De Bondgenoten uit het jeugddomein hebben deze uitdaging opgepakt door samen vooruit te kijken naar 2030 en actief te gaan verbinden op deze thema’s. Het proces werd begeleid en beschreven door Reframing Studio.

En hoe nu verder?

PPO Rotterdam gaat binnen de organisatie aan de slag om de opbrengsten om te zetten in concrete acties.

Klik hier voor de digitale samenvatting.

Pagina delen: