Bij klacht of geschil

Een goed gesprek
Waar mensen samenwerken, gaan dingen soms mis. Daarom is goede communicatie heel belangrijk. Bij een verschil van mening tussen ouders, scholen, besturen en/of het samenwerkingsverband is de eerste stap een goed gesprek tussen beide partijen.

Bemiddeling en advies
Als het niet lukt om het meningsverschil zelf op te lossen, kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft. Binnen PPO Rotterdam kunnen de partijen bij een (onafhankelijke) ombudsman terecht voor feedback. Het is soms verhelderend om een opvatting te bespreken met iemand die naar hetzelfde vraagstuk kijkt vanuit een andere invalshoek.

Ombudspersoon van PPO Rotterdam:
dhr. Niek van der Mark | ombudspersoon@pporotterdam.nl | 06-13175370

Het inschakelen van een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) of mediator is een andere mogelijkheid.

Formele oplossing
Als u er niet uitkomt, of als uw klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van PPO Rotterdam en/ of extern terecht bij verschillende organisaties. De Klachtenregeling van PPO Rotterdam vind u als download hiernaast.

PPO Rotterdam is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so, de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en de Commissie van Beroep PO/VO, die door Stichting Onderwijsgeschillen in stand worden gehouden.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.geschillenpassendonderwijs.nl.

Contact Ombudspersoon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.