Privacy

Wanneer een kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zullen er gegevens nodig zijn over de behoefte aan ondersteuning van het kind. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van het kind. De school, maar ook andere specialisten, hebben deze gegevens nodig om het kind goed te kunnen helpen.

Het is voor ouders goed om te weten wat de rechten zijn in verband met de privacy van het kind.
In ons Privacyreglement leest u daar meer over. U vindt het Privacyreglement aan de linkerzijde van deze pagina.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Wilmar Hendriks