Format Leerlingdossier t.b.v. aanmelding onderzoek naar EED: noodzaak of bureaucratie?

Het format Leerlingdossier is in 2009 ontwikkeld in het kader van de vergoedingsregeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.

Dit formele kerndocument ​van de zorgaanvraag ​moet door het bevoegd gezag van de school worden ondertekend om hiermee een geldig document te hebben voor een doorverwijzing vanuit PPO naar een gecontracteerde aanbieder van vergoede dyslexiezorg. Het kan niet vervangen worden door een of meer van de bijlagen.

Wanneer het ​Leerlingdossier is ingevuld staat precies alle informatie over de betreffende leerling bij elkaar en wordt deze informatie ook verantwoord en onderbouwd. Deze informatie is ​door poortwachter en/of aanbieder van vergoede dyslexiezorg vaak niet zondermeer af te leiden of te vinden in ​de toegevoegde bijlagen.

Een tip vanuit het PPO-poortwachtersteam: overweeg het gebruik van het format handelingsplan technisch lezen/spelling ondersteuningsniveau 3​. Dit is vindbaar op de website van Dyslexie Centraal. Delen van het format Leerlingdossier mogen leeg worden gelaten wanneer deze onderdelen al in dit format handelingsplan worden beschreven. ​Klik hier.

Pagina delen: