“Het is als het maskeren van de rode vlekjes bij de mazelen, de patiënt blijft ziek…..”

PPO Rotterdam vraagt minister Slob het onrechtvaardige salarisverschil tussen leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam op te heffen. De aanleiding van dat verzoek lag in het feit dat er een klein aantal SO-leerlingen in Rotterdam thuiszit vanwege het lerarentekort in Rotterdam en dat uw Inspectie dit probleem op de schouders van PPO Rotterdam heeft gelegd.

Klik hier voor de volledige brief.

Pagina delen: