Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wil bevorderen dat scholen systematisch en duurzaam werken aan goed lees- en spellingonderwijs. Met een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie kunnen onterechte verwijzingen naar de dyslexiezorg en het risico op laaggeletterdheid worden voorkomen. Een effectieve aanpak in onderwijs en zorg zal er toe leiden dat alle leerlingen – met of zonder dyslexie – zo geletterd mogelijk worden en zich hierbij competent en gewaardeerd voelen. De vraag is nu: WAT moet er voor deze effectieve aanpak precies gebeuren en HOE kan dit het beste gedaan worden? En wat is er voor NODIG om deze aanpak ook te laten slagen? Het Stimuleringsprogramma gaat uit van een specifieke werkwijze. Klik hier voor meer informatie.

Pagina delen: