LIVE FEEDBACK: centrale aanmelding en toeleiding (V)SO

Per 1 oktober 2021 is er een nieuwe procedure voor aanmelding en toeleiding naar (voortgezet) speciaal onderwijs in de PPO Rotterdam en de Koers VO regio: de centrale aanmelding en toeleiding. Eén centrale voordeur voor aanmelding, toeleiding en plaatsing op het SO, waarbij tegelijkertijd het proces m.b.t. de beoordeling en afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SO door PPO Rotterdam plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.

LIVE FEEDBACK:

Er is sprake van een lerende invoering. Dit betekent dat alle betrokken partijen de komende periode intensief het traject zullen monitoren en evalueren en dat de werkwijze waar nodig aangepast kan worden. Alle betrokkenen (scholen, ouders en samenwerkingspartners) bij de centrale aanmelding en toeleiding (V)SO kunnen binnen enkele minuten ‘Live feedback’ geven op de nieuwe werkwijze. Hiernaast zullen er (uitgebreide) evaluaties volgen in het schooljaar 2021-2022.

Klik hier om binnen enkele minuten uw ‘Live Feedback’  te geven.

Pagina delen: