Nieuwe versie van het Draaiboek TLV

Nieuwe versie van het Draaiboek TLV

In het ondersteuningsplan 2020-2024 is vanaf heden het nieuwe Draaiboek TLV beschikbaar vanuit de nieuwste inzichten en enkele veranderingen in de werkwijze. De link naar het Draaiboek TLV staat ook op de website PPO Rotterdam onder het kopje “Professionals”.
Wat nieuw is, is het formulier “onderbouwing afwijkende bekostigingscategorie TLV” welke ingevuld wordt door de ontvangende SO-school of bij herindicatie door de zittende SO-school. Dit formulier is bedoeld voor TLV aanvragen waarbij een afwijkende bekostigingscategorie wordt aangevraagd. Uitleg hierover staat in het formulier. Klik hier om naar de pagina over TLV te gaan.

Er volgt nog een constructie in Kindkans waarbij het formulier opgeslagen wordt als bijlage in Kindkans. We gaan dit schooljaar met dit formulier werken. Feedback op dit formulier is uiteraard van harte welkom.

Tenslotte geven we graag nog wat algemene aandachtspunten en tips mee op basis van de dossiers die bij ons binnenkomen, zodat we er met elkaar voor zorgen dat alle TLV-aanvragen zo snel mogelijk doorgezet kunnen worden:

  • In het OPP zijn een aantal zaken die verplicht zijn, en die soms missen. Met name vragen we aandacht voor de uitstroombestemming van de leerling. Deze moet éénduidig zijn. Zie hiervoor ook de bijlage inhoud OPP in het nieuwe draaiboek TLV. PPO Rotterdam maakt een uitzondering bij de uitstroombestemming van kleuters. Daarbij mag (als niet gekomen kan/wil worden tot een wettelijke uitstroombestemming) als alternatieve uitstroom vermeld worden: “instroom naar groep 3”.
  • Verder is ondertekening voor akkoord van ouder(s) wettelijk verplicht onder het handelingsdeel.
  • Voor de ondertekening onderbouwing van de aanvraag TLV vragen we erop te letten dat dit ondertekend moet worden door het bevoegd gezag van de school. Vaak staat de functie er niet bij, en dan is niet direct duidelijk wie de aanvraag ondertekend heeft.
  • Van belang is het om ouders goed mee te nemen in het proces richting de TLV-aanvraag.
  • Voor een snelle administratieve afhandeling is het van belang om de naam en adresgegevens van ouder(s) op het tabblad “basisgegevens” in Kindkans te zetten.

Marga Boer, Suzanne Oevermans en Rosemarie van Neer

Pagina delen: