Ouderfunctionaris

Op iedere Rotterdamse basisschool is, naast een schoolcontactpersoon, een ouderfunctionaris van PPO Rotterdam actief. Ouders met vragen over de ondersteuningsbehoefte van hun kind, kunnen bij de ouderfunctionaris van PPO Rotterdam terecht.

De ouderfunctionaris kent de wijk waarin hij of zij werkt goed en weet welke mogelijkheden er bij PPO Rotterdam zijn om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen. De ouderfunctionaris helpt ook graag bij het kiezen van een passende basisschool of biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld een lastig gesprek op school. Daarnaast legt hij of zij contact met partnerorganisaties zoals het wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wanneer dat nodig is. Onze ouderfunctionarissen zijn ook altijd bij thuiszitters betrokken.

De ouderfunctionarissen van PPO Rotterdam zijn niet alleen voor ouders, maar ook voor scholen neutrale gesprekspartners. Zij spelen een belangrijke rol in het vormgeven van educatief partnerschap, de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind, op de scholen. Zij richten zich vooral op het blijven voeren van gesprekken met elkaar, zodat het kind op een prettige manier naar school kan (blijven) gaan.

Tot slot verrichten de ouderfunctionarissen het Voorschools Maatschappelijk Werk op de kinderdagverblijven in de wijk waarin zij werken. Daarnaast zijn zij aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling.

Wilt u meer weten over het werk van onze ouderfunctionarissen?
Klik hiernaast op het profiel ouderfunctionaris.

Benieuwd naar wie de ouderfunctionaris is in uw wijk?
Bekijk dit dan via onze Medewerkers.

Bekijk hier onze folder voor ouders: