Schoolcontactpersoon

Op iedere basisschool in Rotterdam is een contactpersoon van PPO Rotterdam actief. Deze persoon denkt mee over de ondersteuning die de school het kind kan bieden en zoekt naar de kracht van zowel de school als de leerling. Deze zogenoemde schoolcontactpersoon is voor de school het eerste aanspreekpunt bij vragen over onderwijsondersteuning en zoekt afstemming tussen school, leerkracht, ouder, eventueel jeugdhulpverlening en PPO Rotterdam zelf.

Onze schoolcontactpersoon werkt een vastgesteld aantal uren op een of meerdere scholen. Op de school is hij of zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van passend onderwijs. Onze schoolcontactpersoon werkt voornamelijk preventief om op die manier zoveel mogelijk opschaling naar het Onderwijs Arrangeer Team (OAT) te voorkomen.

Iedere schoolcontactpersoon maakt binnen PPO Rotterdam deel uit van een Onderwijs Arrangeer Team (OAT). Het OAT ondersteunt bij het realiseren van een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning in de wijk. Hierbij is een goede samenwerking en afstemming met omliggende scholen, het wijknetwerk het wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig.

In overleg met de schoolcontactpersoon, ouder en leerling kan de school een arrangement aanvragen bij het Onderwijs Arrangeer Team (OAT) voor extra ondersteuning of een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het S(B)O. De schoolcontactpersoon zorgt na de aanvraag van het arrangement voor de procesbewaking. Ook kan onze schoolcontactpersoon ondersteunen bij het zoeken naar een passende school voor een leerling.

Wilt u meer weten over het werk van onze schoolcontactpersonen?
Klik hiernaast op het profiel schoolcontactpersoon.

Benieuwd naar wie de schoolcontactpersoon is op uw school?
Bekijk dit dan op Scholen op de kaart.