Ondersteuningsplanraad (OPR)

Onze Ondersteuningsplanraad bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam.

Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs.

De Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 14 leden van wie 7 ouders en 7 personeelsleden. 

Oudergeleding
Marijke van den Herik | Emmaschool | SPCOHS 
Maarten Bomhof | St. Mattheusschool en St. Michaelschool | Martinusstiching en RVKO 
Akil el Adoutti | Noen | SIPOR 
Lidewey Zondag | Emmaschool en Mr. Schats Noord | SPCOHS en Horizon
Tessel Grootendorst | Mytylschool De Brug | BOOR
Ayten Zor | Heijbergschool | SPCOHS
Samira Agherda | Hildegardisschool | RVKO

Personeelsgeleding
Laura Graafmans | Voorzitter OPR | Het Tangram | RVKO
Marina Kleybeuker
| SBO De Koppeling | PCBO
Irma de Carpentier | De Klimop | BOOR
Dianne Hondorp | Tyltylschool | BOOR
Janice Bhoendie | De Hoeksteen | PCBO
Yvonne Lok | De Globetrotter | RVKO

Vergadermomenten schooljaar 2020 -2021:

21 september 2020
24 november 2020
25 januari 2021
30 maart 2021
14 juni 2021