Ondersteuningsplanraad (OPR)

Onze ondersteuningsplanraad bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam.

Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs.

De Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 14 leden van wie 7 ouders en 7 personeelsleden. 

Oudergeleding
Philippe Petit | Voorzitter | Eduard van Beinum | BOOR
Jack de Vringer | Heijbergschool | SPCOHS
Stef Meihuizen | Park16hoven | RVKO/BOOR
Titia Lans | De Kralingsche School
Marijke van den Herik | Emmaschool | SPCOHS 
Maarten Bomhof | St. Mattheusschool en St. Michaelschool | Martinusstiching en RVKO 
Akil el Adoutti | Noen | SIPOR 

Personeelsgeleding
Marina Kleybeuker | SBO De Koppeling | PCBO
Deborah den Braasem | BeO Mr. Schats Zuid | Horizon
Cindy Langerak | Agnesschool | RVKO 
Irma de Carpentier | De Klimop | BOOR
Vacature
Vacature
Vacature

Vergadermomenten schooljaar 2020 -2021:

Volgt.