Overstap po/s(b)o naar vso

Heb je leerlingen in groep 8 bij wie je mogelijk gaat adviseren om over te stappen naar een vso-school, dan is de afspraak uit De OverstapRoute dat je deze leerlingen vóór 1 oktober in OT had gezet en in het OKR het (voorlopig) schooladvies noteert.

Dat betekent dat je in tabblad 4 van het OKR in OT:

  • VSO selecteert bij het advies;
  • daaronder het niveau (het voorlopige schooladvies) en het cluster selecteert;
  • én opslaat via het opslaanicoontje

Heb je dit al gedaan? Heel fijn!

Heb je dit nog niet gedaan? Wil je dit dan z.s.m. doen? In het gesprek tussen PPO Rotterdam, Koers VO en de vso-aanbieders cluster 3 en 4, willen we tijdig monitoren hoeveel plekken er nodig lijken te zijn op de verschillende niveaus.

In de Handleiding OT bij De OverstapRoute staat onder het kopje september op blz. 2: Voor leerlingen die naar verwachting uitstromen naar het vso, noteert u alvast het voorlopig advies in het okr. U slaat het okr vervolgens op via de knop ‘opslaan’. Het okr hoeft dus nog niet op definitief gezet te worden.
Dit betekent dat de rest van het OKR nog niet ingevuld hoeft te worden en een gesprek met ouders is voor deze actie ook niet nodig; het gaat om een technische handeling die alléén door de collega’s bij De OverstapRoute van Koers VO te zien is.

Het niveau-advies en ‘vso of regulier’ kan in de loop van het jaar altijd weer door jullie aangepast worden! De status van het OKR blijft dus (on)volledig.

Pagina delen: