Rotterdam doet het! Nieuw Ondersteuningsplan PPO Rotterdam gereed.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat PPO Rotterdam het afgelopen jaar bezig is geweest met het maken van het nieuwe Ondersteuningsplan. Velen van jullie hebben hieraan actief een bijdrage geleverd en we zijn blij dat er een plan ligt met draagvlak vanuit het scholenveld: Rotterdam doet het! samen naar inclusiever onderwijs. 1 mei hebben we het plan dan ook ‘officieel’ ingediend bij de Inspectie van het onderwijs. Maar niet nadat we hierover van zowel de Ondersteuningsplanraad, de schoolbesturen en de gemeente Rotterdam groen licht hebben gekregen.

Het nieuwe Ondersteuningsplan gaat in met de start van het nieuwe schooljaar.

Pagina delen: