RVKO directiebijeenkomst ‘Ontdekken & Ervaren’

Op 8 oktober organiseerde de RVKO een directiebijeenkomst met als thema ‘Ontdekken & Ervaren’.

In de ochtend hadden directies de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse schoolbezoeken en workshops. Het middagprogramma stond in het teken van de eerste gemeenschappelijke bijeenkomst van directie en IB van de RVKO-scholen en hun PPO schoolcontactpersonen.

Er werd gestart met een gezamenlijke lunch, gevolgd door een inleiding op de bijeenkomst door Michiel Minderhoud. Hij nam de aanwezigen mee in een korte terugblik op vorig schooljaar, de huidige stand van zaken binnen PPO en de uitdagingen die we met elkaar ondervinden in de zoektocht naar inclusievere vormen van onderwijs, de wijzigende rol van de schoolcontactpersoon en de grootste geplande veranderingen in het nieuwe ondersteuningsplan.

Daarna was er ruimte voor directie en IB om met hun schoolcontactpersoon in gesprek te gaan over de wederzijdse verwachtingen. Dit werd door veel aanwezigen als heel positief ervaren. In de waan van de dag was het een mooie gelegenheid om elkaar feedback te geven, verwachtingen uit te spreken en concrete werkafspraken te maken.

Pagina delen: