KC Het Oude Westen

Contact

Van Speykstraat 109
3014VG Rotterdam
kchetoudewesten.nl/

SchoolOndersteuningsProfiel

Schoolbestuur

3937K&O

Onderwijsarrangeerteam

3978CentrumNoord

Ouderfunctionaris /
coördinator jonge kind

Schoolcontactpersoon