Uitkomsten SBO kleuter-enquête 2022

Mei/juni 2022 is de enquête uitgezet onder alle 13 SBO-scholen. In de
enquête wordt teruggeblikt op schooljaar 2021-2022. Twaalf van de dertien
SBO-scholen hebben de enquête ingevuld (respons: 92%). De school die de
enquête niet heeft ingevuld, is een school met een SBO-kleutergroep. Door
de hoge respons is een goed beeld verkregen van de SBO-kleutergroepen in
Rotterdam. Klik hier voor alle uitkomsten van de enquête.

Pagina delen: