Vaste contactpersonen per (zorg)instelling

PPO Rotterdam heeft veelvuldig te maken met kinderen die vanuit een voorschoolse instelling, een zorginstelling of een cluster 2-school willen uitstromen naar een school die valt onder PPO Rotterdam. Veel verschillende PPO-collega’s ondersteunden de kinderen en hun ouders van zo’n instelling bij het zoeken naar een passende school.

PPO heeft nu besloten om aan 32 instellingen (kinderdagcentra, ontwikkelcentra, behandelcentra, dagprogramma’s, kinderopvang plus en twee cluster 2-scholen) in Rotterdam en omgeving een vaste persoon vanuit PPO te koppelen.

Voor de instellingen is dat fijn omdat ze nu met 1 persoon vanuit PPO te maken hebben in plaats van met vele schoolcontactpersonen en ouderfunctionarissen.

Maar wij verwachten dat het PPO ook veel voordelen oplevert. De vaste contactpersoon bouwt een relatie met de instelling op en weet op welke manier er gewerkt wordt. De vaste contactpersoon kan in een contactmoment met de instelling meerdere kinderen bespreken bij wie een overstap naar het onderwijs overwogen wordt.

We hopen hiermee de overgang van een voorschoolse of van een zorginstelling naar het onderwijs soepeler te laten verlopen. De contactpersoon van PPO stemt met de instelling af op welke wijze de samenwerking het best vormgegeven kan worden. Vanuit verschillende instellingen hebben we al enthousiaste reacties ontvangen.

Pagina delen: