Werkwijze

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig. In eerste instantie gaat het contact in veel gevallen via de school. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte worden er wellicht andere instanties of organisaties betrokken. PPO Rotterdam geeft u graag wat meer duidelijkheid.