De rol van PPO Rotterdam

PPO Rotterdam ondersteunt Rotterdamse scholen met het bieden van een passend onderwijsaanbod aan álle Rotterdamse kinderen. Bijvoorbeeld als het kind moeite heeft met leren of als het kind gedragsproblemen heeft. Maar ook bij hoogbegaafdheid of een lichamelijke beperking.

Wij bieden ondersteuning op het gebied van:

  • Gedrag en werkhouding
  • Leerontwikkeling
  • Taal, lezen en rekenen
  • Toelating SO en SBO
  • Uitzoeken wat uw kind precies nodig heeft (diagnostiek)