Handreiking terug- en doorplaatsingsbeleid ouders

Hierbij vindt u de handreiking terug- en doorplaatsingsbeleid.

Het doel van deze handreiking is om het terugplaatsen van kinderen uit het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs te vergemakkelijken.

In de handreiking staat een stappenplan beschreven die gevolgd kan worden wanneer er aan een terugplaatsing wordt gedacht.

Klik hier voor een good practice voorbeeld.