De rol van PPO Rotterdam in de overstap naar het middelbaar onderwijs

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een kind. Het is voor de zogenoemde doorgaande leerlijn belangrijk dat kinderen meteen op de juiste school en het juiste niveau geplaatst worden.

Basisscholen geven alle schoolverlaters een advies over het best passende vervolg in het voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies is belangrijk bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is een warme overdracht van groot belang. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs organiseren dat met elkaar. Waar nodig ondersteunt PPO Rotterdam hierbij. PPO Rotterdam werkt samen met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in Rotterdam: Koers VO. In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. Daarbij is er ook in elk OAT-gebied een PO-VO verbinder. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor vragen rondom de overgang PO-VO en kan ook binnen het eigen team relevante ontwikkelingen delen.

Voor meer inzicht in het scholenaanbod in de Rotterdamse regio heeft Koers VO alle schoolprofielen van het voortgezet (speciaal) onderwijs toegankelijk gemaakt op hun schoolprofielen website. Meer informatie over de overstap naar Leerweg Ondersteunend Onderwijs of Praktijkonderwijs kunt u vinden in de procedure Zorgleerling in Beeld.