De rol van PPO Rotterdam in de overstap naar het voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een kind. Het is voor de zogenoemde doorgaande leerlijn belangrijk dat kinderen meteen op de juiste school en het juiste niveau geplaatst worden.

Basisscholen geven alle schoolverlaters een advies over het best passende vervolg in het voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies is belangrijk bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. 

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is een warme overdracht van groot belang. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs organiseren dat met elkaar. Waar nodig ondersteunt PPO Rotterdam hierbij.

In ieder OAT is er een PO-VO verbinder actief. Deze PO-VO verbinder is eerste aanspreekpunt voor collega’s uit het OAT wanneer het gaat om vragen rondom de overstap van een leerling. De PO-VO verbinder staat in direct contact met één van de Koersconsulenten van Koers VO (het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het VO) en kan op die manier snel schakelen.

School bespreekt casussen of vragen omtrent de overstap van PO naar VO dus eerst met de eigen schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon kan de hulp en expertise inroepen van de PO-VO verbinder. Is er meer nodig, dan kan de PO-VO verbinder de link leggen naar de Koersconsulent.

PPO Rotterdam werkt dus nauw samen met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in Rotterdam: Koers VO. In De OverstapRoute kunt u lezen wat er van de basisschool, de middelbare school en van ouders wordt verwacht. 

Voor meer inzicht in het scholenaanbod in de Rotterdamse regio heeft Koers VO alle schoolprofielen van het voortgezet (speciaal) onderwijs toegankelijk gemaakt op hun schoolprofielen website. Meer informatie over de overstap naar Leerweg Ondersteunend Onderwijs of Praktijkonderwijs kunt u vinden in de procedure Zorgleerling in Beeld.