Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Graag verwijzen we u naar de website van Dyslexie Centraal voor wat betreft de begeleiding van leerlingen met lees- en mogelijke spellingproblemen en dyslexie in tijden van het coronavirus.

Inleiding
De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren.

De poortwachters van het dyslexieloket EED van PPO Rotterdam nemen in opdracht van de Gemeente Rotterdam aanvragen voor vergoede dyslexiezorg in behandeling. Na het ontvankelijk verklaren van een ingediend schooldossier zorgt de poortwachter voor de overdracht naar de door ouders gekozen gecontracteerde aanbieder van dyslexiezorg in Rotterdam.

De gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg in Rotterdam zijn het RIDOpdidakt en OnderwijsAdvies.

Werkwijze
In de download ‘Checklist aanmelding EED’ vindt u puntsgewijs de belangrijkste aandachtspunten en een checklist t.b.v. het schooldossier.

Het schooldossier bestaat uit het landelijke format Leerlingdossier Dyslexie en de ‘oudervragenlijst’. Het Leerlingdossier is digitaal in te vullen: download zonder te openen het Leerlingdossier, sla het op op de eigen computer en open het met Adobe Acrobat Reader.

Het schooldossier kunt u via Kindkans indienen. Als een leerling in Rotterdam woont, maar op een basisschool buiten Rotterdam zit, meldt de school de leerling aan via het ticketsysteem van de helpdesk.