Toeleiding naar vergoede dyslexiezorg

De zorg voor kinderen op de basisschool met (een vermoeden van) Ernstige (Enkelvoudige) Dyslexie valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren.
Het poortwachtersteam van PPO Rotterdam neemt in opdracht van de gemeente Rotterdam aanvragen voor deze vergoede dyslexiezorg in behandeling.

Na het ontvankelijk verklaren van een ingediende aanvraag zorgt de poortwachter voor de overdracht naar de door ouders gekozen aanbieder.
De gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg in Rotterdam zijn het OnderwijsAdvies, Opdidakt en het RID.

De aanvraag voor vergoede dyslexiezorg bestaat uit het landelijke format ‘Leerlingdossier Dyslexie’ en het Rotterdamse format ‘Oudervragenlijst vergoede dyslexiezorg’.

De aanvraag kunt u via de webapplicatie Kindkans indienen. Als de leerling niet in de gemeente Rotterdam woont, maar wel op een basisschool in Rotterdam onderwijs volgt, meldt de school de leerling aan via de gemeente waar de leerling ingeschreven staat. Als de leerling in Rotterdam woont, maar op een basisschool buiten Rotterdam onderwijs volgt, meldt de school de leerling aan via het ticketsysteem van de PPO Kindkans helpdesk. Klik hier voor de link naar de helpdesk.

Voor vragen mailt u naar: poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl

Downloads voor aanvraag

Handige documenten

Specifieke onderwerpen