TLV aanvraag voor SBO of SO

De visie van PPO Rotterdam is om alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Daar waar het kan (met ondersteuning) op reguliere basisscholen in de eigen wijk. Voor een aantal kinderen is een onderwijsplaats in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) het meest passend.
Voor deze kinderen kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Voor aanvraag TLV SO kan met toestemming van de ouders ook tegelijkertijd aangemeld worden bij de Centrale aanmelding en toeleiding SO.

Hoe de TLV procedure verloopt, staat beschreven in het draaiboek TLV.
Hierin bevinden zich onder andere ook de volgende bijlages:
– De inhoud van een OPP
– Richtlijn bekostigingscategoriën
– Checklist deskundigenadvies
– Model bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring

Externe aanmeldingen

Als er een passende school in Rotterdam gezocht wordt voor een leerling die nog niet in Rotterdam op school zit (leerling zit buiten Rotterdam op school of is niet leerplichtig), dan kan PPO Rotterdam daarbij helpen.

Neem daarvoor contact op met het OAT van het (postcode) gebied waar de leerling woont of gaat wonen. Voor het telefoonnummer of emailadres kunt u contact opnemen met de balie van PPO Rotterdam: 010-3031400.

OAT Hoogvliet: postcode 3191 – 3195
OAT Delfshaven: postcode 3022 – 3029
OAT Kralingen-Crooswijk: postcode 3061 –  3063, 3031, 3034
OAT Hillegersberg-Overschie-Schiebroek: 3051 – 3054, 3042 – 3045, 3055
OAT Feijenoord: postcode 3071 – 3075
OAT Alexander: Postcode 3064 – 3069, 3059
OAT Charlois: postcode 3081 – 3086
OAT Centrum Noord: 3011 – 3014, 3032 – 3033, 3035 – 3039
OAT IJsselmonde: postcode 3076 – 3076

TLV SBO

Als een leerling al een TLV SBO heeft vanuit een ander samenwerkingsverband neem dan ook contact op. Een leerling kan alleen naar een SBO school in Rotterdam als PPO Rotterdam ook een TLV SBO afgeeft.

TLV SO

Als een leerling al een TLV SO heeft en de gewenste SO school in Rotterdam bekend, dan kan de leerling rechtstreeks bij de betreffende SO school worden aangemeld. Een TLV SO is landelijk geldig. Het samenwerkingsverband dat de TLV SO heeft afgegeven blijft tot einde basisschoolloopbaan verantwoordelijk.
Als de leerling een TLV SO heeft en er is nog geen gewenste SO school in Rotterdam gevonden, dan graag contact opnemen met het ‘toekomstige’ woon OAT. Tevens zal de leerling, met toestemming van ouders, aangemeld worden bij de Centrale aanmelding en toeleiding SO.

Herindicaties (verleningen)

Elke afgegeven TLV heeft een einddatum. Met ingang van 1 augustus 2019 worden alle TLV’s afgegeven voor de duur van de schoolloopbaan in het primair onderwijs (dus tot de leerling naar het voortgezet onderwijs gaat) behalve bij kleuters.
Voor alle leerlingen die nog geen TLV tot het einde van de schoolloopbaan hebben, wordt een herindicatie aangevraagd zodat de TLV verlengd kan worden. Deze procedure staat beschreven in het Draaiboek TLV. Er is daarin een bijlage met een stappenplan opgenomen voor het aanvragen van een herindicatie TLV.

Vragen? 

  • Inhoudelijke procedure: Rotterdamse scholen kunnen met hun vragen terecht bij de SCP-er van de school. Externe scholen: benader hiervoor de externe deskundigen van het (toekomstige) woonOAT. Zie hiervoor het kopje “Externe aanmeldingen”.
  • Kindkans m.b.t. TLV: vragen via het ticketsysteem
  • E-mailadres voor scholen en andere professionals: tlv@pporotterdam.nl