TLV aanvraag voor SBO of SO

Externe aanmeldingen

Als er een passende onderwijsplek in Rotterdam gezocht wordt voor een leerling die nog niet in Rotterdam op school zit (leerling zit buiten Rotterdam op school of is niet leerplichtig), dan kan PPO Rotterdam daarbij helpen. Dat geldt ook voor leerlingen die al een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO of SO hebben.

Neem daarvoor contact op met het OAT van het (postcode)gebied waar de leerling woont of gaat wonen. Als de leerling buiten Rotterdam blijft wonen, neem dan contact op met het OAT van het (postcode)gebied waar een nieuwe school wordt gezocht.

TLV SBO

Als een leerling al een TLV SBO heeft en de gewenste SBO-school in Rotterdam is al bekend, neem dan ook contact op. Een leerling kan alleen naar een SBO-school in Rotterdam als PPO Rotterdam ook een TLV SBO afgeeft.

TLV SO

Als een leerling al een TLV SO heeft en de gewenste SO-school in Rotterdam is al bekend, dan kan de leerling rechtstreeks bij de betreffende SO-school worden aangemeld. Een TLV SO is landelijk geldig. Het samenwerkingsverband dat de TLV SO heeft afgegeven blijft verantwoordelijk.

Downloads