Externe aanmeldingen

Wanneer een leerling van buiten Rotterdam een Toelaatbaarheidsverklaring nodig heeft is het (nieuwe) woonadres van de leerling leidend. Dit geldt ook voor kinderen die nog op een kinderdagcentrum of peuterspeelzaal zitten. In onderstaande tabel kunt u op basis van postcode zien met wie u contact op kunt nemen.

 

Op bovenstaande tabel vormen een aantal bijzondere instellingen een uitzondering. Deze zijn niet gekoppeld aan het woonadres, maar aan een vaste contactpersoon. Hieronder kunt u zien bij wie van ons u terecht kunt wanneer een Toelaatbaarheidsverklaring voor een van deze instellingen nodig is.