Themabijeenkomsten

PPO  Rotterdam organiseert Themabijeenkomsten met interessante onderwerpen voor personeel van basisscholen in Rotterdam.

De bijeenkomsten worden over het algemeen aangeboden door onze eigen medewerkers. Tijdens  praktijkgerichte bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod, die aansluiten bij ondersteuningsvragen van leerkrachten, intern begeleiders en directies. Onderwerpen die dit schooljaar aan bod komen zijn: Begaafdheid, Hechtingsproblematiek en trauma, Gedrag in de school, Effectief technisch leesonderwijs, Teach like a Champion, Ontwikkelingsmaterialen in de kleutergroep, Verbindende communicatie en Basisscholing Kindkans. Per schooljaar kunnen de themaonderwerpen wisselen. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

De themabijeenkomsten worden in de PPO nieuwsbrieven aangekondigd, waarna men zich kan inschrijven. Voor de start van het nieuwe schooljaar wordt tijdig een jaarplanning van de themabijeenkomsten gepresenteerd aan de scholen. Na de zomervakantie verspreiden onze schoolcontactpersonen een kalender van de themabijeenkomsten over de basisscholen in Rotterdam.

Benieuwd naar onze themabijeenkomsten?

Kijk dan in: Onze agenda

Heeft u vragen over de themabijeenkomsten die wij aanbieden?
Neem dan contact op met Margreet Clarijs | m.clarijs@pporotterdam.nl |projectcoördinator |06-20 01 96 47

Themabijeenkomsten 2020-2021

Dit schooljaar organiseren we weer themabijeenkomsten rond diverse onderwerpen. Vanwege de Coronacrisis is het aanbod van onderwerpen beperkter dan andere jaren en kunnen er minder deelnemers worden ingeschreven. De kalender wordt dit jaar niet afgedrukt en uitgedeeld, maar is  digitaal te vinden (klik hier voor de digitale poster).

Meer informatie over de inschrijving is te vinden in de agenda op onze website (klik hier voor de agenda). Aanmelden kan via info@pporotterdam.nl