Themamiddagen

Leerkrachten hebben zo nu en dan behoefte aan handvatten voor de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Om deze reden organiseert PPO Rotterdam praktijkgerichte Themamiddagen met interessante onderwerpen voor leerkrachten in Rotterdam. 

De middagen worden aangeboden door onze eigen medewerkers en aanbieders vanuit cluster 3 en 4. Tijdens de middagen komen themaonderwerpen aan bod die aansluiten bij ondersteuningsvragen van leerkrachten als het gaat om de begeleiding van leerlingen met een extra onderwijsvraag. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. Autisme, Jonge kind, Meertaligheid in de klas, Hechtingsproblematiek en trauma in de klas, Intelligentie en het onderzoeken ervan, Hoogbegaafdheid, Aangepaste leerlijn ZML in de klas en Externaliserend gedrag bij kleuters. Per schooljaar kunnen de themaonderwerpen wisselen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De themamiddagen worden in de PPO nieuwsbrieven aangekondigd, waarna leerkrachten zich kunnen inschrijven. Voor de start van het nieuwe schooljaar wordt tijdig een jaarplanning van de themamiddagen gepresenteerd aan de scholen. 

Benieuwd naar de themamiddagen?
Kijk dan in onze agenda.

Heeft u vragen over de themamiddagen die wij aanbieden?
Neem dan contact op met Margreet Clarijs | projectcoördinator | 06 - 20 01 96 47