Wat kan de school zelf?

De Rotterdamse scholen zijn verplicht om aan álle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Hoe zij dit moeten doen ligt vast in de basisondersteuning. Daarnaast is iedere school vrij zelf extra ondersteuning in te richten.

Basisondersteuning
In Rotterdam heeft PPO Rotterdam, net als ieder samenwerkingsverband passend onderwijs, de basisondersteuning vastgesteld. In deze basisondersteuning staat beschreven wat er tenminste van elke Rotterdamse basisschool verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning.  

Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als:

  • de basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is
  • zij op leerling niveau werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken
  • de onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd
  • zij preventieve en licht curatieve interventies van voldoende niveau aan kunnen bieden

Het op orde hebben en houden van de basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van de school en het schoolbestuur. De onderwijsinspectie ziet hier op toe.   

Extra
Bovenop de basisondersteuning is ieder school vrij haar eigen extra ondersteuning in te richten. Zo kan een school extra ondersteuning bieden op het gebied van leren, ontwikkeling of fysieke ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld rolstoelgebruik.

Met de filters op onze scholenkaart krijgt u een indruk van wat iedere school aan extra ondersteuning biedt. De volledige ondersteuning van de school staat beschreven in het eigen schoolondersteuningsprofiel, ook te vinden op de scholenkaart.