Zorgplicht

Sinds de invoering van Passend Onderwijs hebben alle basisscholen een zorgplicht. Dat betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft om iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft die al op school zit of schriftelijk is aangemeld, een passende plek te bieden. 

Wanneer de school zelf geen passende plek kan bieden, zoekt de school in overleg met de ouders binnen maximaal 10 weken (incl. vakanties) een passende  plek op een andere school. De schoolcontactpersoon en ouderfunctionaris van PPO Rotterdam kunnen hierbij helpen. Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel waarin vastligt welke ondersteuning zij kan bieden.

Wanneer zorgplicht?
De school waar ouders hun kind schriftelijk aanmelden krijgt zorgplicht. Verwachten ouders dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ouders hebben hier een informatieplicht. Zij mogen hun kind bij meerdere scholen aanmelden, maar moeten aangeven welke school hun voorkeur heeft. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht.

Schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen maken een keer in de vier jaar een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin beschrijft een school welke extra ondersteuning zij buiten de basisondersteuning kan bieden. Dit SOP verschilt per school. en kan veranderen door de nascholing van leraren.

Aanmelden, toelaten en verwijderen
PPO Rotterdam heeft een samenvatting over toelating en zorgplicht van scholen gemaakt. Deze samenvatting gaat over de uitvoering van zorgplicht, het aanmelden, toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen. U vindt er de uitgangspunten waarop ze gebaseerd zijn en wat de rol van ouders, schoolbesturen en schooldirecties en het samenwerkingsverband hierin is en hoe die wettelijk verankerd zijn.

Voor een volledige tekst kun u kijken op de website van Passend Onderwijs.

Heeft u een vraag over de zorgplicht of bent u het niet eens met het aanmelden, toelaten of verwijderen van uw kind?
Neem dan contact op met onze Ombudspersoon | Niek van der Mark